2008_1026_141146_Nagasaki

Close-up van het monument voor Ranald MacDonald in Nagasaki.