Over de stichting

Uit de statuten

De stichting draagt de naam Friends of MacDonald • The Dutch Connection, afgekort FOM NL. Zij is een zusterorganisatie van Friends of MacDonald, een Clatsop County Historical Society chartered committee in Astoria, Oregon, Verenigde Staten van Amerika, afgekort FOM USA, met een Tokyo branch onder de naam West of the Sun, Tokyo, Japan, afgekort FOM Japan.
De stichting stelt zich ten doel het inzicht te bevorderen in de verhoudingen tussen Azië, Europa en Noord-Amerika in de brede zin, in het bijzonder door werk op dit gebied van jonge mensen te honoreren en te stimuleren. Zij tracht haar doel te verwezenlijken door jaarlijks de Ranald MacDonald-prijs uit te reiken voor het eerste werk van een kunstenaar of schrijver van uitzonderlijke klasse, dat waar, goed en schoon is.
Zij kan in uitzonderlijke gevallen besluiten op grond van bijzondere kwaliteiten gelden toe te kennen aan een ieder die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het vergroten van het inzicht in bovenstaande verhoudingen.
Het bestuur van de stichting is de jury van de prijs. Het staat een ieder vrij kandidaten voor de prijs voor te dragen.

Bestuur

Jaap Buis, voorzitter
Fred Dijs, secretaris
Frits van der Kooij, penningmeester
Arie Rip, lid

Adviseurs

Frederik L. Schodt
Jim Mockford
Alice McQueen Yatabe
Masaru Yatabe
Esther Kerkhof
&
河元由美子, Yumiko Kawamoto
linguist en emeritus van de Waseda University, Tokio
die met alle plezier een aantal van deze pagina’s in het Japans vertaalde

Facebook

FOM NL

Beleidsvoornemens voor 2020

Uitbreiding van het bestuur
Uitbreiding van de groep adviseurs
De bekendheid van de stichting en de prijs vergroten

Friends of MacDonald • The Dutch Connection is een Culturele ANBI, geregistreerd in Amsterdam. De stichting heeft geen winstoogmerk. Bestuursleden en adviseurs ontvangen geen vergoedingen.

De jaarrekeningen zijn hier ter inzage: 2016, 2017, 2018, 2019, 20202021 en 2022.

KvK 64549887 • IBAN NL37 TRIO 0391 0668 03 • BIC TRIONL2U