Nieuws

Persbericht 2018

Op 18 juni j.l. heeft het bestuur van de stichting Friends of MacDonald • The Dutch Connection besloten de Ranald MacDonald Prijs 2018 toe te kennen aan het boek The Dawn of Eurasia (Penguin, 2018) van de Portugees Bruno Maçães.

Dit werkstuk van de politicoloog van Harvard, voormalig staatsecretaris van Europese zaken in Portugal, docent aan universiteiten in Berlijn en Peking en adviseur in London zal de kijk van iedere lezer op dat enorme continent veranderen. En misschien zelfs de manier waarop alle betrokkenen er in de toekomst mee omgaan.

Het persbericht over de toekenning van de prijs vindt u bij het ANP.

Een bespreking van The Dawn of Eurasia door Caroline de Gruyter in NRC vindt u hier.

Grote vergadering

Vandaag vergaderde het bestuur in groot comité. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om Arie Rip van zijn taak als voorzitter ad interim te ontheffen en Jaap Buis als voorzitter voor onbepaalde tijd te benoemen.

Arie Rip blijft lid van het bestuur. Het bestuur is hem zeer dankbaar voor zijn bereidheid het voorzitterschap voor korte tijd op zich te hebben genomen en zitting te blijven houden in het bestuur. Daarmee is het bestuur de komende jaren op sterkte.

Een curriculum vitae van Jaap Buis is hier te vinden.

Fred Dijs, secretaris
Frits van der Kooij, penningmeester

Persbericht 2017

Op 11 juli j.l. heeft het bestuur van de stichting Friends of MacDonald • The Dutch Connection besloten de Ranald MacDonald Prijs 2017 toe te kennen aan het boek With Our Own Hands van Frederik van Oudenhoven en Jamila Haider. Ook werd besloten een oeuvre prijs toe te kennen aan Hajime Narukawa voor zijn AuthaGraph World Map.

Het persbericht over de toekenning van de prijzen vindt u hier (pdf).

Een bespreking van With Our Own Hands vindt u hier.

Een bespreking van en uitleg over de AuthaGraph wereldkaart vindt u hier.

Frederik Schodt over de Dutch connection

Levyssohn
cited book

Frederik Schodt stuurde ons een verslag van zijn verblijf in Amsterdam in de week van 11 oktober 2016. Het is een eer dat we dat hier en nu mogen publiceren.

We zijn gestreeld door zijn aardige woorden over onze stichting, maar we zijn vooral zeer ingenomen met zijn concrete beschrijving van de relatie tussen Ranald MacDonald en het Nederlandse ‘opperhoofd’ Joseph Levyssohn. ‘It was really due to Levyssohn and the Dutch that he (i.e. Ranald MacDonald) was able to leave (i.e. Japan) in the spring of 1849, after only half a year of confinement.’

U kunt Schodt’s artikel hier (pdf) (Engels) lezen.

Vertaling Schodt genomineerd voor Eisner Award

Fred Schodt
Fred Schodt

Frederik L. Schodt, op 11 oktober j.l. geëerd met de Ranald MacDonald Prijs voor zijn hele werk, is genomineerd voor een Eisner Award, althans, zijn vertaling van de Osamu Tezuka Story.

De omvangrijke biografie in stripvorm dingt mee in de categorie Best U.S. Edition of International Material–Asia.

Eisner Awards zijn de meest prestigieuze prijzen in het land van de ‘comic’, de strip, het beeldverhaal, in de ruimste zin.

Op 21 juli 2017 wordt de uitslag bekend gemaakt gedurende, wat heet, de Comic-Con International in het San Diego Convention Center.

De stichting Friends of MacDonald • The Dutch Connection heeft hem terecht geëerd voor zijn hele werk.

Met en voor Fred zijn we dus erg blij.

We kijken uit naar 21 juli en houden die vrijdag onze vingers gekruist.

The Osamu Tezuka Story, The Stone Bridge Press, The Eisner Award, Nominations Eisner Award 2017, Ranald MacDonald Prijs Schodt 2016

Wisseling van de wacht

Arie Rip

Ernst Homburg heeft tot onze spijt om hem moverende redenen het voorzitterschap van de stichting Friends of MacDonald • The Dutch Connection moeten neerleggen. Arie Rip was tot onze vreugde bereid het voorzitterschap tijdelijk op zich te nemen. Op 11 oktober 2017 zal de stichting dus weer een waar, goed en mooi debuut kunnen bekronen van een schrijver of kunstenaar, die ons een verrassende blik gunt op de verhoudingen tussen Azië, Europa en Noord-Amerika. We wensen Ernst het allerbeste, rekenen op zijn vriendschappelijke steun en heten Arie van harte welkom.

Fred Dijs, secretaris
Frits van der Kooij, penningmeester

Uitreiking allereerste Ranald MacDonald Prijs

Op dinsdag 11 oktober 2016 om 16.00 uur zal de allereerste Ranald MacDonald prijs worden uitgereikt.

De prijs is toegekend aan Zia Haider Rahman voor zijn overweldigende roman ‘In het licht van wat wij weten’.

Bij uitzondering wordt er ook een prijs uitgereikt aan Frederik L. Schodt voor zijn hele werk, essays, vertalingen, geschiedschrijving, waaronder zijn biografie van Ranald MacDonald.

Beide schrijvers zullen bij de uitreiking aanwezig zijn.

De besloten bijeenkomst vindt plaats op de klassieke driemaster De Nieuwe Liefde, t/o Sumatrakade 1389, 1019 RN Amsterdam.

background