Nagasaki

Ranald MacDonald verbleef van 11 oktober 1848 tot 27 april 1849 in Nagasaki. Hij had weinig bewegingsvrijheid maar ‘de Hollandse tolken’ in Nagasaki maakten van zijn aanwezigheid gebruik om zoveel mogelijk op te steken van de Engelse taal. De tolken begrepen dat Engels een ‘grotere’ taal was dan Nederlands maar zo groot als hun kennis was van de Nederlandse taal, zo klein was die van de Engelse.

In korte tijd maakte met name Einosuke Moriyama (1820 – 1872) dankzij MacDonald grote vorderingen in het Engels. In 1853/54 was Moriyama lid van de groep mensen die het overleg voerden met de Amerikanen onder aanvoering van Commodore Perry die zich toegang probeerden te verschaffen tot Japan. Het oordeel over hem luidde toen: ‘He speaks English well enough to render any other interpreter unnecessary…’.

2014_0913_111242kl