Holland

De aankomst van Ranald MacDonald in Nagasaki op 11 oktober 1848 was (voorpagina-)nieuws in de Nederlandse nationale kranten, die verschenen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Vandaar ‘Holland’ boven deze pagina.

De berichtgeving is niet verwonderlijk, want ‘de opening van Japan’ was internationaal een belangrijke kwestie. Europese mogendheden, Rusland en de Verenigde Staten van Amerika probeerden om uiteenlopende redenen toegang te krijgen tot het land dat een politiek voerde van ‘het gesloten land’. Ook koning Willem II verzocht de shogun in 1844 om meer openheid in de internationale betrekkingen.

Alleen Nederland en China hadden in Japan voet aan de grond. Sinds 1641 had Nederland er een handelspost van enkele tientallen mensen op een klein aangelegd schiereiland bij Nagasaki, Dejima. Eén keer per jaar kwamen er Nederlandse schepen om handel te drijven. Chinezen waren al die tijd in grote getale in Nagasaki, hun handel had er een grotere omvang dan die van de Nederlanders.

Iedere scheepsbeweging in de haven van Nagasaki werd nauwkeurig in de gaten gehouden door de Nederlanders op Dejima, dus ook de aankomst op 11 oktober 1848 van de Tenjinmaru met de ‘Amerikaan’ Ranald MacDonald aan boord.

1849-03-23-(MacDonald-reported-in-Nagasaki)Nieuwe-Rotterdamsche-Courant-no-71_Page_1_uitsnede

1849-03-23-(MacDonald-reported-in-Nagasaki)Nieuwe-Rotterdamsche-Courant-no-71_Page_1kl