Friends of MacDonald • The Dutch Connection

De stichting Friends of MacDonald • The Dutch Connection heeft geen winstoogmerk en beoogt het algemeen nut. De prijs wordt primair bekostigd uit de nalatenschap van dr. T. Dijs (1923-1999), Europeaan, werkzaam in het internationale bedrijfsleven, met een grote liefde voor zowel Azië als Noord-Amerika.

Friends of MacDonald • The Dutch Connection werkt nauw samen met een groep mensen in Noord-Amerika en Japan die probeert de herinnering levend te houden aan Ranald MacDonald (1824-1894). De groep noemt zich Friends of MacDonald, afgekort FOM. Op de website van de groep is te volgen hoe zij dat doen. De nestor van de Friends of MacDonald, Bruce Berney uit Astoria, Oregon, gaf de samenwerking met Nederlanders de (geuzen-)naam ‘The Dutch Connection’.

20080923_161954-Torodakl