Astoria en omstreken

Ranald MacDonald werd op of om 3 februari 1824 in fort Astoria van de Hudson’s Bay Company geboren, op de linkeroever van de monding van de Columbia rivier.

Zijn vader, Archibald McDonald, hoorde bij de ‘elitetroepen’ die de operaties van de HBC verwezenlijkten en stond aan het begin van een mooie carrière. Doel van de HBC was om voor een zo laag mogelijke prijs zoveel mogelijk huiden, ‘pelzen’, van een zo hoog mogelijke kwaliteit uit de nieuwe wereld naar de oude wereld te krijgen. Een inspanning, waarvan we ons in de eenentwintigste eeuw moeilijk een voorstelling kunnen maken, omdat zij op grote afstand werd geleverd in een niet gekend deel van de wereld.

Archibald MacDonald werd in dat kader verondersteld te trouwen met een ‘native’ van goede komaf. Eén van de vele dochters van Chief Comcomly, de belangrijkste leider van de Chinook, werd zijn vrouw en baarde hem kort na hun huwelijk een zoon, Ranald. Kort na de geboorte stierf zij. Weinig is van haar bekend, maar wat bekend is, wijst erop dat Ranald MacDonald in een zorgzame omgeving is geboren.

Bij werken voor de Hudson’s Bay Company hoorde dat vader Archibald, dus ook zoon Ranald, veel moest reizen en vaak van huis en haard moest wisselen. Voordat de zoon één jaar oud was, verhuisde de vader naar een nieuw fort, Vancouver, een dikke honderd kilometer stroomopwaarts.

Ook hoorde bij een leven als dat van de vader en de zoon dat er met veel zeer verschillende mensen moest worden omgegaan, in een groot aantal talen, zowel Europese als plaatselijke.

En de wereld tussen de Hudson Bay en de Columbia rivier mag niet gekend zijn geweest, wel gekend was het feit dat Azië aan de andere kant van de oceaan laag. Voor de handel zou het goed zijn als er over de oceaan een directe verbinding zou zijn, want China was een groot afnemer van pelzen.

Er werd van gedroomd maar het is er niet van gekomen. Pelzen gingen van de monding van de Columbia rivier, via de Hudson’s Bay in het hoge noorden van Noord-Amerika naar het Verenigd Koninkrijk en vandaar naar China.

Overigens was de hoogste baas van Archibald MacDonald, George Simpson, wél de eerste die over land vanuit het Verenigd Koninkrijk door Noord-Amerika en Siberië naar het Verenigd Koninkrijk reisde en daar uitvoerig verslag van deed.

getimage

2008_0920_155411kl

2008_0920_155516kl