Grote vergadering

Vandaag vergaderde het bestuur in groot comité. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om Arie Rip van zijn taak als voorzitter ad interim te ontheffen en Jaap Buis als voorzitter voor onbepaalde tijd te benoemen.

Arie Rip blijft lid van het bestuur. Het bestuur is hem zeer dankbaar voor zijn bereidheid het voorzitterschap voor korte tijd op zich te hebben genomen en zitting te blijven houden in het bestuur. Daarmee is het bestuur de komende jaren op sterkte.

Een curriculum vitae van Jaap Buis is hier te vinden.

Fred Dijs, secretaris
Frits van der Kooij, penningmeester