Wisseling van de wacht

Arie Rip

Ernst Homburg heeft tot onze spijt om hem moverende redenen het voorzitterschap van de stichting Friends of MacDonald • The Dutch Connection moeten neerleggen. Arie Rip was tot onze vreugde bereid het voorzitterschap tijdelijk op zich te nemen. Op 11 oktober 2017 zal de stichting dus weer een waar, goed en mooi debuut kunnen bekronen van een schrijver of kunstenaar, die ons een verrassende blik gunt op de verhoudingen tussen Azië, Europa en Noord-Amerika. We wensen Ernst het allerbeste, rekenen op zijn vriendschappelijke steun en heten Arie van harte welkom.

Fred Dijs, secretaris
Frits van der Kooij, penningmeester