Drukwerk en webstek

Visitekaartjes, briefpapier en enveloppen zijn gedrukt, het raamwerk voor een website is gebouwd.

Ze hebben hetzelfde thema, dat van hierboven, ontworpen door Josje-Marie Vrolijk. Ik herhaal het hier nog maar even van het briefpapier.

FOM-DC-beeldmerk

Aan het drukwerk is niets meer te doen, aan de webstek alles. Te weten, er inhoud in aanbrengen. En, niet te vergeten, die inhoud (laten) vertalen.