Ondertekening stichtingsakte

Vandaag werd de stichtingsakte ondertekend. Van links naar rechts, Elisabeth Gelderman, notaris, Ernst Homburg, voorzitter, Frits van der Kooij, penningmeester, en Fred Dijs, secretaris.

Ondertekening stichtingsakte op 12 november 2015.