Ranald MacDonald Prijs

NIEUWS

Vandaag, 7 december 2022, heeft het bestuur van de stichting Friends of MacDonald • The Dutch Connection besloten om de stichting te ontbinden en de daartoe noodzakelijke stappen genomen. De stichting is daarmee feitelijk en wettelijk opgeheven.

De doelstelling van de stichting, het vergroten van het inzicht in de betrekkingen tussen Azië, Europa en Noord-Amerika, kon niet bereikt worden met het uitreiken van de Ranald MacDonald prijs voor het werk van een jonge maker waarin een nieuw venster op die betrekkingen werd geopend. De winnaars waren blij met de prijs maar de bekendheid van hun werk bij het grote publiek groeide er niet door.

Graag bedankt het bestuur hier en nu iedereen die aan het werk van de stichting heeft bijgedragen. Dat gebeurde in de regel om niet, want het was een uitgesproken wens van het bestuur om de met de prijs verbonden kosten verwaarloosbaar te houden in vergelijking met de grootte van de prijs. Dank u wel!

Het bestuur heeft het batig saldo van de stichting bestemd voor de Seed Awards van het Prince Claus Fund, toegekend aan jonge makers in de hele wereld. Het fonds heeft het aanbod in dank aanvaard. 

Tevens heeft het bestuur ondergetekende benoemd tot bewaarder van de boeken en bescheiden van de stichting. Hij heeft deze benoeming aanvaard.

Fred Dijs

secretaris

___
Friends of MacDonald • The Dutch Connection

Nassaukade 2
1052 CE Amsterdam

Mob +316 288 03 999
E-mail sec@friendsofmacdonald.nl

______________________________

28 januari 2022

De Ranald MacDonald prijs 2021 is gegaan naar de wederopbouw van het door een wildbrand verwoeste Chinese History Museum in Lytton, Canada. De Amerikaanse wereldgeschiedschrijver van het vuur Stephen J. Pyne heeft bij uitzondering een oeuvreprijs gekregen voor zijn niet aflatende, baanbrekende en mooie werk over de mensheid en haar vuur.

Persbericht bij het ANP (beknopt) en op deze site (uitgebreid)

De wegens de pandemie uitgestelde prijsuitreiking zal plaatsvinden op donderdag 3 februari 2022 om 17 uur op het wereldwijde web.

Uitnodiging hier

________________________________

Website

De stichting Friends of MacDonald • The Dutch Connection —een Culturele ANBI— probeert het inzicht te vergroten in de betrekkingen tussen Azië, Europa en Noord-Amerika. De belangrijkste activiteit is het uitreiken van de Ranald MacDonald Prijs aan een eerste werk van een schrijver of kunstenaar dat nieuw licht werpt op die betrekkingen. De prijs bedraagt 5000 euro en de prijs wordt ieder jaar op 11 oktober uitgereikt.

In het menu links vindt u informatie over de stichting, in het menu rechts informatie over Ranald MacDonald.

Iedereen kan werk nomineren. In het linkermenu onder NOMINATIES & CRITERIA is te vinden hoe dat in zijn werk gaat en op welke punten nominaties beoordeeld zullen worden. Het bestuur van de stichting is tevens de jury van de prijs.

De rode puntjes op de wereldkaart boven deze pagina markeren belangrijke plekken in het leven van MacDonald. Informatie over die plaatsen vindt u door de puntjes aan te klikken. Achter het blauwe puntje, Holland, vindt u informatie over de zijdelingse betrokkenheid van Nederland bij MacDonald’s verblijf in Japan.

background